English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Yazım Kuralları

GASTROIA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. Gönderilecek olan çalışmalar iki ayrı dosya halinde olmalıdır.

Dosya 1

 • Başlık
 • Yazar/ adı-soyadı ve ORCID
 • Sorumlu yazar
 • İletişim bilgileri
 • Kısa özgeçmiş

Dosya 2

 • Başlık (Türkçe)
 • Özet (Türkçe)
 • Anahtar Kelimeler (Türkçe)
 • Jel kodu
 • Başlık (İngilizce)
 • Özet (İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler (İngilizce)

Çalışmalarda başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir;

 • GİRİŞ
 • KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • YÖNTEM
 • BULGULAR
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 • KATKI SAĞLAYANLAR-TEŞEKKÜR (GEREKLİ GÖRÜLÜYORSA)
 • KAYNAKÇA
 • EKLER (VARSA)
 • ÖZGEÇMİŞ

2. Çalışma metinleri, “MS Word” programında yazılmalı, şu yönergelere uyulmalıdır;

 • Özet metni 150-200 kelime arasında, çalışmanın ana hatlarını kapsayıcı nitelikte olmalıdır.
 • En az 3, en çok 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Bölüm başlıkları; büyük harf , 12 punto, kalın ve sola yaslı olmalıdır.
 • Şekil ve tablo başlıkları sola yaslı ve 11 punto olmalıdır.
 • Paragraf başlarında girinti (boşluk) bırakılmamalıdır.
 • Kaynakça; asılı/1,25 cm ve 11 punto yazı boyutunda olmalıdır.

Sayfa yapıları Tablo 1’de bulunan kriterlere göre düzenlenmelidir.

Tablo 1.Sayfa Yapısı ve Yazım Kriterleri

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

12

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik

11

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

3. Çalışmaların hazırlanmasında özel bir yazı tipi (font) kullanılmış ise, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

4. Çalışmalar sayfa numarasına yer verilmemelidir.

5. Makale içerisindeki ana başlıklar büyük harflerle yazılmalı, alt başlıkların sadece ilk harfi büyük olmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

6. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

7. Makalede atıf sistemi olarak APA 6 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

 Metin içi atıflar aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

7.1. Metin içi atıfların belirtilmesinde, öncelikli olarak ilgili yazarın/yazarların soyadları ile eserin basım yılı ve eğer ki gerekliyse atıf yapılan sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin: Özkök (2006)…; (Özkök, 2006 :  95)…; (Özkök, 2001 : 95-97).

7.2. Metinde cümle sonu yerine cümle girişlerinde atıf yapılacaksa; “Özkök ve Yıldırım’a (2009) göre’’, Özkök ve Yıldırım (2009) tarafından...” şeklinde kullanılması gerekmektedir.

7.3. APA atıf sistemine göre 1-3 arası yazarlı çalışmalarda yazarların soyadları yapılacak ilk atıfta tek tek yazılarak, yıl ve gerekli ise sayfa numaraları belirtilmelidir. (Çakıcı, Atay ve Aksu, 2010). Aynı atıfın takip eden tekrarlarında ise ilk yazarın soyadı, “vd” ifadesi yıl ve gerekli ise sayfa numarası yeterlidir (Çakıcı vd, 2010).

7.4. Dört ve üzeri yazarlı çalışmalara metin içi atıf yaparken, ilk yazarın soyadı, “vd” ifadesi, yıl ve gerekli ise sayfa numarası yazılmalıdır; (Andreu vd, 2005: 1-14).

 Bir cümlede birden fazla kaynağa atıf yapılırken, parantez içinde ‘;’ işareti ile kaynaklar birbirinden ayrılmalıdır. Örneğin; …(Özkök, 2006; Çakıcı, Atay ve Aksu, 2015; Andreu vd, 2005)

7.5. Metin içerisinde bir kaynaktan yapılan doğrudan alıntılarda;

‘‘Yazı tipi ve boyutu; Times New Roman, 11 punto, tırnak içinde, italik, sağdan ve soldan 1,25 cm basık olmalıdır.’’

8. Kaynakça

Çalışmaların kaynakça bölümü APA 6’nın kaynakça oluşturma kurallarına göre düzenlenmelidir.

 1. Kitap

Kaynakça sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde yayının yılı), yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır.

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde.Baskı Yeri: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

c. Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

 Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

d. İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

e. Derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm/Editörlü kitapta yer alan bölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekildeiçinde (sayfa aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

f. Çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

8.2. Makaleler

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx.

1. yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri., 2. yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx.

 

8.3. Diğer Kaynaklar

a. Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

b. İnternet kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c. Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

8.4. Bildiri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri (Yıl, Ay). Bildirinin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Bildirinin Sunulduğu Kongre/Sempozyum’ da sunulmuş bildiri.   Kurum, Yer.

 

Kaynakça düzeniyle ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org adresini kullanabilirsiniz.

 

Kullanılan kaynaklar:

http://dergipark.gov.tr

http://www.apastyle.org