English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(e-ISSN: 2602-4144)

Kurullar

Prof. Dr. Akın Aksu                                                           Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Asım Saldamlı                                                    Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Azize Hassan                                                     Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin Özdemir                                               Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Celil Çakıcı                                                         Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt                                                 Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu                                              South Florida Üniversitesi

Prof. Dr. Daiva  Zostautiene                                            Kaunas University of Technology

Prof. Dr. Derman Küçükaltan                                           Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Düriye Bozok                                                     Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ferah Özkök                                                      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya                                          Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer                                     İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Arıkan                                                       IMC University of Applied Sciences Krems

Prof. Dr. İsmail Kızılırmak                                               İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Altınay                                                  Oxford Brookes University

Prof. Dr. Mehmet Sarıışık                                               Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem Tuna                                                Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Tepeci                                                 Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu                                                Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Koçak                                                     Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Batman                                                   Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Öcal Usta                                                           Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan Yağcı                                                      Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Şule Aydın                                                          Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Aslan                                                     Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram Şahin                                                    Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Burhan Kılıç                                                       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Cafer Topaloğlu                                                 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Dalia Susniene                                                  Kaunas University of Technology

Doç. Dr. Gökhan Ayazlar                                                 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Çeken                                                  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Unur                                                         Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi Atay                                                           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Sarıoğlan                                             Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer Mesci                                                Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Yeşiltaş                                                    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz Türkay                                                      Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan İlban                                                    Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Nuri Özdoğan                                        Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Bertan                                                    Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Şafak Ünüvar                                                     Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Zencir                                                 Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erkan Akgöz                                               Kırgızistan Manas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gencay Saatcı                                           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal Girgin                                  Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Akdağ                                           Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hacı Mehmet Yıldırım                               Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Korkmaz                                            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Aksu                                                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Diker                                                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Taşpınar                                           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sabri Haluk Erdem                                    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar Sünnetçioğlu                                  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serkan Türkmen                                        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sinan Gökdemir                                         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan Mercan                                    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bucak                                            Dokuz Eylül Üniversitesi

*İsimler unvan ve alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Hakem Kurulu