English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Yayın İlkeleri

Gastroia yılda iki kez yayın yapan hakemli bir dergidir.

Gastroia, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi, turizm, seyahat alanları ile bu alanlara kaynaklık eden bilimsel disiplinler bağlamında   kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya konulduğu, tartışıldığı, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir. 

Gastroia rutin ve özel sayılarında yayınlanmak üzere sisteme yüklenen her çalışma, çift-kör hakem uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Gastroia, ULAKBİM Dergipark sistemine kayıtlıdır. Bu nedenle dergide yayınlanmak üzere yapılmakta her türlü yükleme http://dergipark.gov.tr/gastoria adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve bütün süreçler yine bu sistem üzerinden yürütülmektedir. 

Dergimizde yayınlanan eserleri yazar(lar)  çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Çalışmaların herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research'ın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research'ın Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazara (lara) ait olduğunu, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin aldığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt eder. Ayrıca makalede suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunması, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanımının tespiti halinde bütün sorumluluk yazara (lara) aittir.