English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Editörler

Baş Editör
 • Doç. Dr. Oğuz DİKER
  Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi
Yazı İşleri Sorumlusu
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE
  Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi
Editörler Kurulu
 • Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Lütfi ATAY
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr.Üyesi Hacı Mehmet YILDIRIM
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat AKSU
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi