Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
(ISSN: 2602-4144)

Vol:1 Issue:1, 2017

List Of Issues
 • Tam Metin / Full Text 
  Kapak / Cover
  İçindekiler / Contents 

 • DENEYİME DAYALI TEMALI BİR KONAKLAMA İŞLETMESİ: BOTEL

  Experience Based Themed Accommodation Facility: Botel

  Buse ÇETİ , Lütfi ATAY
 • BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ YEMEK YEME DENEYİMİ BOYUTLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience

  Ayşe SÜNNETÇİOĞLU , Murat DOĞDUBAY
 • BOTANİK BAHÇELERİ VE TURİZM

  Botanical Gardens and Tourism

  Ümit ÇARBUĞA , Yeliz PEKERŞEN
 • TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

  Consumer Ethnocentrism Scale: A Study Of Reliability And Validity

  Serkan TÜRKMEN , Ahmet KÖROĞLU
 • TÜRK MUTFAĞININ OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Place and importance of Turkish Cuisine in the Organizational Structure of Hotel Establishments

  Oğuz TAŞPINAR