English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Cilt 4 Sayı 1, 2020

Makaleler

 • Kapak / Cover tıklayınız...
  İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

  Serkan YİĞİT , Murat DOĞDUBAY
 • Otel İşletmelerinde Kullanılan Motivasyon Araçlarının İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Edirne İli Örneği

  Gözde ÖZSOY , Murat AKSU
 • Troya Müzesi Elektronik Ziyaretçi Yorumlarının Hizmet Özellikleri, Memnuniyet ve Tavsiye Açısından İncelenmesi

  Halil KORKMAZ
 • Yiyecek İmajı, Memnuniyet ve Sadakat Üzerine Bir İnceleme: Alaçatı Ot Festivali Örneği

  Gaye KIZILCALIOĞLU , Dilek Hale AYBAR , Özlem ŞEN
 • Karaçay Türkleri ve Yemek Kültürleri

  Yılmaz SEÇİM , Metehan KAYA
 • Algılanan Restoran Temizliğinin Müşteri Tatminine Etkisi

  Aykut Göktuğ SOYLU , Hülya TAŞTAN
 • Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri

  Serhat BİNGÖL , Pembe Gül ÇAKIR
 • Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

  Mehmet Akif ŞEN , Mehmet ŞİMŞEK
 • Otel ve Restoran Şeflerinin Menü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları: Konya Örneği

  Adile SARITAŞ , Ümit SORMAZ