English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Cilt 3 Sayı 3, 2019

Makaleler

 • Kapak / Cover tıklayınız...
  İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Kastamonu İlinde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının Satın Alma Davranışlarına Etkisi

  Şevki ULAMA , Dilara Eylül KOÇ
 • Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi

  Oğuzhan DÜLGAROĞLU , Burhan AYDEMİR , Cevdet AVCIKURT
 • Otel Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarının İşgörenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Üzerine Etkisi

  Mehmet Tahsin LİCELİ , Azize HASSAN
 • Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları

  Saadet Pınar TEMİZKAN , Coşkun CEVİZ , Duran CANKÜL
 • Osmanlıdan Günümüze Helvalar ve Helva-i Gazi’nin Gastronomik Değeri

  Gül YILMAZ , Sinem AKMAN
 • Statü Temelli Turizm Tüketimine Teorik Bir Bakış

  Buket BULUK , Sabri Haluk ERDEM