English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gastroia: Gastronomi ve Seyahat Araştırmaları Dergisi
(ISSN: 2602-4144)

Cilt 2 Sayı 1, 2018

Makaleler
 • Tam Metin / Full Text

  Kapak / Cover 

  İçindekiler / Contents 

 • A FIELD RESEARCH ON THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON CREATING ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN FIVE-STAR HOTEL

  Emel Gürcü
 • Yerel Halkın Yöresel Mutfak Konusunda Bilinçlendirilmesi Üzerine Bir AB Projesi Değerlendirmesi

  Nurettin AYAZ , Mehmet GÜLLÜ
 • Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

  Nurettin AYAZ , Büşra Meltem TÜRKMEN
 • An Exploratory Research on Bakery Employees: Mersin Case

  Kamil UNUR , Dilek Atçı , Sabahat Ceylin Şanlı , Zeynep Albayrak