Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
(e-ISSN: 2602-4144)

Vol. 4 Issue.2 , 2020

List Of Issues
 • Tam Metin / Full Text tıklayınız...
  Kapak / Cover tıklayınız...
  İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • MENÜ ANALİZİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

  Gaye KIZILCALIOĞLU
 • YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI VE HİYERARŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

  Ayse Büşra MADENCİ
 • KAMP DENEYİMİ YAŞAYAN BİREYLERİN GLAMPİNG’E İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

  Emre Ozan AKSÖZ , Begüm ÖNEM , Birgül AYDIN
 • COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ SOĞUK BİR LEZZET: GÖRELE DONDURMASI

  Haluk CEBECİ , Mehmet ŞEN
 • INVESTIGATION OF PHYSICAL ENVIRONMENT AS A PART OF MICRO DIMENSION IN RESTAURANTS: A STUDY ON LOCAL CONSUMERS

  Neslihan SERÇEOĞLU , Mehmet ÇETİNKAYA
 • GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Elif Esma KARAMAN , Aykut Göktuğ SOYLU
 • POSTMODERNİZMİN TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

  Ceyhun UÇUK , Lütfi BUYRUK
 • GOOGLE ANALİTİK VE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMALARI

  Güntekin ŞİMŞEK
 • POTATOES WITH ITS HISTORY, USAGE IN TURKISH-FRENCH CUISINE AND OUTSTANDING

  Çağla ÖZER , Franck BRUWİER , Pelin OLGAY
 • KÜLTÜREL BİR MİRAS; TÖREN KEŞKEĞİ GELENEĞİ

  Görkem TEYİN
 • YENİ MUTFAK EĞİLİMLERİNDEN MOLEKÜLER GASTRONOMİ KONUSUNDA MUTFAK PERSONELİNİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ, DALAMAN ÖRNEĞİ

  Ülker ÇOLAKOĞLU , Selma ATABEY