Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
(e-ISSN: 2602-4144)

Vol.3 Issue 4, 2019

List Of Issues

 • Kapak / Cover tıklayınız...
  İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Kalabalık Restoran Algısının Davranışsal Niyetlere Etkisi

  Nurhayat İFLAZOĞLU , A. Celil ÇAKICI
 • Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarının Kırsal Turizm Açısından İncelenmesi

  Emre UYGUN , Selen LEVENT , Emrah ÖZKUL
 • Yeni Çevresel Paradigma: Turizm Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Caner ÇALIŞKAN , Erhan BOĞAN , Bekir Bora DEDEOĞLU
 • Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)

  Onur ÇELEN , Muharrem TUNA
 • Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi

  Emrah ÖRGÜN , Emrah KESKİN , Ali SOLUNOĞLU
 • Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)

  Sevda SAHİLLİ BİRDİR , Nurhayat İFLAZOĞLU , Kemal BİRDİR
 • Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerine Katılan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının Karşılaştırılması

  Gamze ERYILMAZ , Kamil UNUR
 • Drivers to Build A Powerful Country Tourism Brand: An Empirical Study On Millenials Segment

  Laura JUÁREZ , Abdullah USLU , Maria-francisca BLASCO
 • Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği

  Ahmet BÜYÜKŞALVARCI , Hüseyin KELEŞ
 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi

  Enes GÜRHANİ , Hülya TAŞTAN
 • Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği

  Şaban KARGİGLİOĞLU , Gül ERKOL BAYRAM , Yavuz ÇETİN
 • İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi

  Atilla AKBABA , Buğcan GÜVENOL , Mehmet SAĞLAM
 • Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

  Fatma EBAN , Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU
 • Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi

  Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU , Ufuk Cem KOMŞU , Meryem Ezgi ÖZKAN
 • Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları

  Öğretim Görevlisi Muharrem Tuğcan İNAN , Dr. Öğr. Üyesi Zehra EĞE
 • Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları

  Yasemin KOÇAK , Eda HAZARHUN , İrem ENSER
 • Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü

  Sarp Tahsin KUMLU , Hande ALTINTAŞ , Emrah ÖZKUL
 • Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma

  Eda ÖZGÜL KATLAV , Derman KÜÇÜKALTAN
 • Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi

  Yunus TOPSAKAL
 • Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma

  Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ , Barış ALTUNTAŞ
 • Tüketicilerin Kuşak Farklılıkları ve Fiziki Hizmet Alanı Algılamaları: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

  Bekir Bora DEDEOĞLU , Caner ÇALIŞKAN , Erhan BOĞAN
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği: Türkiye’deki Gastronomi Müzeleri Örneği

  İpek İtır CAN , Hilal AĞCAKAYA
 • Ağlasun İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu

  Utku ONGUN , Ali İNANIR , Olcay KİLİNÇ
 • Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

  Aylin Sinem POLAT , Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
 • Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş

  Göknil Nur KOÇAK , Meryem Ezgi ÖZKAN , Aslı TANER
 • Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

  Cemil SÜSLÜ , Alpaslan ATEŞ , Mehmet Ali GÖK
 • Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği

  İrfan Yazıcıoğlu , Alper Işın , Eren Yalçın