Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
(e-ISSN: 2602-4144)

Vol. 3 Issue 2, 2019

List Of Issues
 • Tam Metin / Full Text tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/gastoria/issue/44196
  Kapak / Cover tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/19040
  İçindekiler / Contents tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/19057

 • İŞLETMELERDE YENİLİK UYGULAMALARI: RESTORAN İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

  Duran Cankül
 • TURİSTLERİN RESTORAN DENEYİMLERİ İLE DESTİNASYONU TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

  Pelin SEVER , Göksel Kemal Girgin
 • GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK KASTAMONU PASTIRMASI

  Nuray Türker , Meltem Türkmen , Esra Caymaz
 • YİYECEK İÇECEK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  ÇİNUÇEN OKAT , NİLÜFER KOÇAK
 • YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

  Ümit Sormaz , Şule KAYA
 • TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNİN HİZMET KRİTERLERİ VE HELAL MUTFAK BELGELENDİRME DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Tuğba Yıldırım , Gülçin Özbay
 • TRACKING THE HISTORY OF RESTAURANTS THROUGH THE ART OF PAINTING

  Defne Akdeniz
 • YERLİ TURİSTLERİN GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

  Cenk Murat Koçoğlu