Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
(e-ISSN: 2602-4144)

Vol. 3 Issue 1, 2019

List Of Issues
 • Tam Metin / Full Text tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/18523
  Kapak / Cover tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/18603
  İçindekiler / Contents tıklayınız...http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/18535

 • Atina’da Ne Oldu? ‘Priamos Hazineleri’ ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu

  Prof.Dr. Rüstem Aslan
 • Dokuz Katmanlı Troya Mutfağı

  Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sünnetçioğlu , Öğretim Görevlisi Ayşe Sünnetçioğlu , Prof.Dr. Ferah Özkök , Arş.Gör. Ümit Çarbuğa
 • Sustainable Cultural Heritage Management: Example of Troy Archaeological Site

  Dr. Öğr. Üyesi Melike Erdoğan , Dr. Öğr. Üyesi Şermin Atak Çobanoğlu
 • Troya (Truva) Millî Parkında Osmanlı Arkeolojisi

  Prof.Dr. Ali Osman Uysal
 • Antik Çağın Turizm Merkezi Olarak Troia

  Doç.Dr. Reyhan Korpe
 • Troya Ören Yeri'nin Destinasyon Kişiliği

  Arş.Gör. Oğuzhan Dülgaroğlu , Doç.Dr. Lütfi Atay
 • Truva’nın Ortaçağa Entelektüel Mirası: Bizans Kültür Hayatının Yapıtaşı Olarak Homeros

  Arş.Gör. Hıdır Nezih Bamyacı
 • Karma Gerçeklikli Görsel Müze Olarak Troya Müzesinin Karma Görsellik Yöntemi ile İncelenmesi

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Diker